Leo Babauta - 38 stvari koje sam naučio za 38 godina – šesti deo

1. Stvarajte. Svet je prepun stvari koje nas ometanju, ali veoma malo njih je važno kao stvaranje. U mojoj branši pisca, ne postoji ništa važnije niti značajnije od stavranja. U mom životu, stvaranje je jedna od nekolicine stvari koje su mi dale smisao. Kada je vreme za posao, rasčistite sve ostalo i krenite da stvarate.

2. Odredite sebi prespektivu. Obično, kada smo uznemireni ili zabrinuti, mi izgubimo prespektivu. U široj slici, ovaj trenutni problem ne znači skoro ništa. Ova svađa koju upravo vodimo sa nekim – nema nikakvo višlje značenje. Pustite to i nastavite dalje.

3. Nemojte sedeti previše. To vas ubija. Krećite se, igrajte, trčite, igrajte se.

4. Koristite magiju uzajamnih interesa. Investirajte u ranom dobu, i vaš novac će rasti kao alhemija. Živite skromno, ne ulazite u dugove, štedite koliko god možete, i investirajte u uzajamne fondove. Posmatrajte vaš novac kako raste.

5. Sve ono što smo učeni u školi, i sve ono što danas vidimo u medijima (vesti, filmovi, knjige, magazini, internet) ima određeni pogled na svet na koji se od nas očekuje da moramo da se naviknemo. Shvatite kakav je to sveprihvaćeni pogled na svet i ispitajte ga malo bolje. Pitajte da li postoje alternative, istražite malo. Jedan nagoveštaj: korporacije uzimaju uzorak iz naših izvora informacija. Još jedan nagoveštaj: čitajte Čomskija.

Nemojte sedeti previše. To vas ubija. Krećite se, igrajte, trčite, igrajte se.

 

Širi radost, možda ćeš baš ti nekom ulepšati dan 🙂

Leave a Comment