Leci - Vezanosti, Uslovljenosti…

Vezanost i povezanost su dva veoma različita pojma, koji govore o našim osobinama na različite načine, mada ih mnogi tumače kao da su jedno, tako da je najbolje prvo da ih dobro sagledamo i istražimo!

Šta je to vezanost?

Vezanost je kada zavisimo od nekoga. Kada smo sebe uslovili nekom osobom i zavisimo od nje, od toga kako se ta osoba oseća, šta govori, misli. O tome gde se nalazi, da li je pored nas, da li je po nama dovoljno bezbedna i sigurna. Naravno, još puno toga se može nabrojati, ali stvar je u tome, da od toga kako se neko drugi oseća mi zavisimo, i to direktno utiče na nas kako ćemo se i mi sami osećati.

Sve što nas uslovljava je naša vezanost za To! Zato je ovaj odnos nešto što nije u skadu sa našom istinskom prirodom, i treba ga se oslobađati.

Šta je to povezanost?

Povezanost je nešto sasvim prirodno u odnosu na vezanost. Potreba da budemo povezani sa nekim ljudima je toliko jedna prirodna potreba, koja proističe iz naše prirode i samog toka života. Ljudi se divno osećaju kada se povezuju u nečemu što im je slično, ili  u nekom radu, jer povezivanje je udruživanje nečega što na zajedničkom planu može doneti samo još više dobrobiti, energije, prijatnosti i osećaja radosti i ispunjenosti, čak i materijalnih dobara. U ljudima postoji prirodna klica da se povezuju i tako udružuj, u onome što im je zajedničko ili im to može doneti mnogo toga više na obostrano zadovoljstvo i radost.

Kada smo istražili ove dve kategorije ljudskog ponašanja, koje mnogi ljudi povezuju kao da je jedno te isto, a nije, lakše je videti sebe u onome što nas ograničava ili umnožava našu snagu, talente, sposobnosti i energiju.

Postoje mnoge vezanosti i uslovljenosti u našim životima, koje ne obuhvataju samo polje međuljudskih odnosa.

Ljudi su vezani i uslovljeni u različitim segmentima svoga života. Hranom, nekim navikama, načinima ponašanja, kućnim ljubimcima, pićem, drogama, oblačenjem i modom, sportovima koji proizvode velike količine adrenalina, parama i zgrtanjem materijalnih dobara, zatim vezanost i uslovljenost da imamo pune ormare i zamrzivače, nova kola, vikendicu na moru ili mnogo toga što ima neko drugi. Uslovljenost da ne možemo voleti sebe dok ne budemo ovakvi ili onakvi, ili dovoljno duhovni. Vezanost i slovljenost da niko kao mi ne zna tako dobro i savršeno da radi nešto, bilo šta da je u pitanju, ili da smo nekom toliko potrebni da ne zna i ne može bez nas. Mnogo toga ima, i svako od vas može dodati svoje programe vezanosti i uslovljenosti koje ima u sebi.

Naravno kada ih otkrijemo i kada smo ih svesni, tada  započinje proces oslobađanja, jer sama svesnost je proces rastvaranja i čišćenja nečega što nam više ne treba. Što smo više nečega svesni, to polako nestaje i ustupa mesto za više slobode u nama. Sloboda donosi sobom više radosti, ljubavi, i svih vrsta sokova samog Života.

Širi radost, možda ćeš baš ti nekom ulepšati dan 🙂

Leave a Comment