Abraham-HIks – zakonske tužbe

U većini zakonskih tužbi, ljudi samo koriste jedno drugo kao izgovore za svoju diskonekciju sa Tokom. A potom samo pate sve dokle god jedan od njih – onaj koji je najmanje diskonektovan pobedi na sudu. Ipak, mi mislimo da je to vežbanje u diskonektovanosti od Izvora Energije koje nikada nije vredno nagrade, bez obzira koliko velika bila nagrada tužbe.

 

 

Leave a Comment