Abraham Hiks – Zakon Privlačenja je menadžer sve Vibracije Univerzuma

Zakon Privlačnosti Univerzuma Upravlja mojom Ekspanzijom…Zakon Privlačenja je menadžer sve Vibracije Univerzuma, što obuhvata bukvalno sve što postoji kroz Univerzum. Dakle, Zakon Privlačenja istovremeno odgovara na Vibracioni sadržaj  vaših fizičkih misli, kao i na Vibracioni sadržaj vašeg Unutrašnjeg Bića.

Leave a Comment