Abraham-Hiks – sve je zaista u redu

Kada  biste vi znali da je sve zista u redu, i da uvek ima srećan kraj, onda se ne bi osećali preplašeni u vezi svoje budućnosti. Sve je zaista sasvim u redu! Kada biste mogli verovati i osloniti se na to, onda bi, momentalno sve automatski i istog trenutka postalo u redu.

Leave a Comment