Abraham-Hiks – šta je život?

Glavni događaj nikada nije bio manifestacija; glavni događaj je uvek bio način na koji se osećate iz momenta u momenat, jer to je život.

 

 

Leave a Comment