Abraham Hiks – Radost je svrha

Sve postoji radi radosti. Nema drugog razloga za život osim radosti. Nemamo ništa nikome da dokazujemo, jer niko osim Svega-Što-Jeste ne posmatra. Drugim rečima, ne pokušavamo da dobijemo poene od neke druge galaksije. Ne pokušavamo da odemo nedge drugde; ne pokušavamo da završimo, jer nema kraja – ne možemo ga završiti. Sve postoji radi svrhe radosti u momentu.

Leave a Comment