Abraham-Hiks – prihvatite trenutnu situaciju

Razlog iz kojeg želite sve stvari koje želite je taj, što mislite da ćete se osećati dobro, jednom kada ih postignete. Međutim, ako se ne osećate dobro na svom putu dok ih postižete, vi ih ne možete postići. Morate biti zadovoljni sa onim šta jeste trenutno, dok dostižete još više.

 

Leave a Comment