Abraham Hiks – Otpor prema drugima

Pošto drugi ne mogu da vibriraju tvoje iskustvo, oni ne mogu da utiču na ishod tvoga iskustva. Oni mogu da imaju svoje mišeljenje, ali osim ako njihovo mišljenje utiče na tvoje, ono je potpuno nebitno. Milion ljudi bi moglo da ti se protivi i to ne bi negativno uticalo na tebe osim ako ne uzvraćaš. Oni utiču na ono što se dešava u njihovom iskustvu. Oni utiču na njihovu tačku privlačenja, ali to ne utiče na tebe osim ako guraš nasuprot njima.

Širi radost, možda ćeš baš ti nekom ulepšati dan 🙂

Leave a Comment