Abraham Hiks – Meditacija

Odvraćanje pažnje s neželjenog stanja je potrebno da biste ga otpustili iz svog iskustva, ali je takođe potrebno da zaustavite misao otpora koja je na provm mestu poremetila blagostanje. Naš proces vođene meditacije pomaže da se postignu obe stvari, i polaže osnovu za novi i poboljšani pogled na život… Videćete da je lakše naći sve bolje stvari o kojima biste mislili. Biće Vam lakše da vidite pozitivne aspekte situacija i stvari. Videćete kako komplimenti teku iz Vas, i osetićete radost prema sve većem broju stvari.

Vaše fizičko telo je zaista odraz misli koje mislite, ali ne samo misli koje mislite o Vašem fizičkom telu. I tako, s razumevanjem da je Vibraciona osnova koja podržava Vaše fizičko telo važna za održavanja zdravog fizičkog tela. Program fizičkih akcija nije dovoljan. Vaše telo je čist odraz ravnoteže misli koje mislite.

Širi radost, možda ćeš baš ti nekom ulepšati dan 🙂

Leave a Comment