Abraham-Hiks – dugovečni život

Mi nismo advokati dugog života. Mi smo advokati radosnog života, a kada se zateknete u radosti, dugovečnost vas obično prati. Ne računamo uspeh života po tome koliko je trajao vaš životni vek; mi ga računamo po njegovoj radosti.

Širi radost, možda ćeš baš ti nekom ulepšati dan 🙂

Leave a Comment