Abraham-Hiks – Čemu pridajete pažnju?

Čemu god dajete svoju pažnju već ima sopstvenu vibraciju, i dok mu vi pridajete pažnju, vi uključujete vibraciju toga u sopstvenu vibraciju… što utiče na vašu tačku privlačenja.

Leave a Comment