Zato toliko nas uči ljude meditaciji. Jer kada zaustavite misao, vi zaustavite misao otpora. A kada zaustavite misao otpora, onda dopuštate. Zbog toga mi podučavamo vežbama u kojima vas navodimo da cenite, jer kada cenite, vi niste u stanju otpora, I tada dopuštate.

Širi radost, možda ćeš baš ti nekom ulepšati dan 🙂

Leave a Comment