U cilju da pomognete nekome ko ima veoma drugačiju vibracionu frekvenciju, vi morate podesiti svoju kako bi vas oni čuli. A da se mi nalazimo u vašim fizičkim cipelama, mi nikada ne bismo svoju vibraciju podesili na niže frekvencije – nikad. Mi ne bismo doveli još otpora u svoju vibraciju ni zbog kojeg razloga, jer vaša diskonekcija od izvora slabi vaše resurse.

Širi radost, možda ćeš baš ti nekom ulepšati dan 🙂

Leave a Comment