Slično privlači slično… Sve što pojmite ovde u vašoj fizičkoj sredini jeste vibracija, a život koji živite jeste vaša vibraciona interpretacija.

Moćni Zakon Privlačnosti je u korenu svega što iskusite, a stabilno, nikada-menjajuće, uvek-tačno načelo ovog Zakona je: slično privlači slično.

Kada nečemu poklonite svoje misli, vi započinjete proces privlačenja esencije toga o čemu razmišljate u sopstveno životno iskustvo. Jednom kada ste aktivirali Misaonu Vibraciju unutar sebe time što ste toj stvari davali svoj fokus, desi se napredak ekspanzije.

Širi radost, možda ćeš baš ti nekom ulepšati dan 🙂

Leave a Comment