Da li je moguće da budemo vizionari i delotvori sopstvenog života? To ne samo da jeste moguće, već je većina vas i nameravala da tako i bude. To je najbolje od svih svetova. Šta može biti uzbudljivije od toga da unutar kontrasta pronađete san, da se fiksirate na njega, i dopustite mu da vam daruje zadovoljstva dok se razvija, a potom da posmatrate Zakon Privlačnosti kako ga sprovodi u manifestaciju dok vi pomažete sopstvenom akcijom? Da li postoji išta bolje od toga? Vi ste tako razmišljali kada ste doneli odluku da istupite u ovo fizičko telo. Rekli ste: Ovo je najbolje vreme u čitavoj večnosti za jednog Kreatora da Kreira.

Širi radost, možda ćeš baš ti nekom ulepšati dan 🙂

Leave a Comment