Vi ste kreatori i vibraciona bića. Vi ste najviše sazdani od elektronike; sazdani ste najviše od elektriciteta;  sazdani ste od vibracije, najviše, mnogo više nego od fizičkih stvari od kojih verujete da ste sazdani. Te fizičke stvari od kojih smatrate da ste sazdani su sve čista vibracija.

Širi radost, možda ćeš baš ti nekom ulepšati dan 🙂

Leave a Comment