Sasvim je prirodno da od saznanja šta je ono što nećete, vi tačno imate jasnu sliku onoga šta hoćete; i nema ništa loše u tome da prvo identifikujete problem, pre nego što ste krenuli da tragate za rešenjem. Međutim, mnogi ljudi vremenom usvoje naviku da postanu orijentisani na problem, radije nego orijentisani na rešenje, i u svom ispitivanju  i objašnjavanju problema, oni samo prolongiraju njegov život. Slično privlači slično – dakle, pričajte priču koju želite da živite, i vremenom ćete je živeti.

Širi radost, možda ćeš baš ti nekom ulepšati dan 🙂

Leave a Comment