Kada biste imali samo jedan cilj – a to je da se osećate dobro, nikada vam više ne bi trebala ni jedna jedina reč od drugih ljudi. Živeli biste uspešno i srećno, ispunjavajući konstantno vašu životnu svrhu.

Leave a Comment