Čim se rodite u ovim fizičkim telima, vi doživljavate vibracioni kontinuum generacija koje su došle pre vas. Njihove želje, dok su živeli kao individue – i želju njihove Kolektivne Svesti – koja je sada prešla granice Univerzuma, a Zakon Privlačnosti odgovara na sve te zahteve. Dakle, svaka generacija koja prati predhodnu generaciju ima koristi od želja koje su proizašle iz Kolektivne Svesti.

Širi radost, možda ćeš baš ti nekom ulepšati dan 🙂

Leave a Comment