Svaka misao koju mislite vibrira veoma ličnu frekvenciju…a moćnim Zakonom Privlačnosti (esencija sličnog prvilači slično), ta misao sada privlači drugu misao koja je njen Vibracioni par. I sada, ove ukombinovane misli vibriraju frekvencijom koja je jača nego ona kojom je vibrirala prva misao; i one će sada, uz pomoć Zakona Privlačnosti, privući još jednu, i još jednu, i još jednu, sve dok konačno misli ne postanu dovoljno moćne i privuku ‘realnu’ životnu situaciju ili manifestaciju.

Širi radost, možda ćeš baš ti nekom ulepšati dan 🙂

Leave a Comment