Da li je harmonija jedna jedina nota koju svi pevaju? Ili je harmonija gomila nota koje su u vibracionoj harmoniji jedna sa drugom? Bilo čemu da  poklanjate svoju pažnju, Univerzum reaguje na to. A kada vas je dvoje koji dajete svoju pažnju na to, i nemate nikakve otpore, to je jedan moćni vorteks. Zbog toga ovakva skupljanja na našim seminarima mogu postići mnogo toga jer ste se sastali zajedno u sve većoj i većoj harmoniji, i misao nosite dalje nego što je ikad bila.

Širi radost, možda ćeš baš ti nekom ulepšati dan 🙂

Leave a Comment