Ono o čemu razmišljam, i ono šta osećam, i ono šta dobijam jeste identično. I zato, ako želim nešto što je drugačije od onoga što sam do sada dobijao, moram na neki način da kreiram drugačija osećanja.

Leave a Comment