Neka ono što živite upravo sada, u ovom okruženju bude proces koji budi vašu želju koja priziva Životnu Silu koja obezbeđuje kreaciju svega što jeste. Šta god možete da smislite, ovaj Univerzum ima sposobnost da vam to i dostavi. Bilo šta, bez izuzetka. Dakle, vaš posao je da oblikujete vašu ideju i tačka. Univerzum poseduje sredstva da vam dostavi dobra, i hoće.

Leave a Comment