Preuzmite vašu vrednost i dopustite Vilama Univerzuma da vam pomognu. Prestanite da prebacujete sebi toliku odgovornost i živite zauvek srećni. Skratite taj jaz između onoga gde ste i onoga gde želite da budete, u bilo kojoj oblasti vašeg života, i prebacite je u sadašnjost, sadašnjost i sadašnjost. Vozite se na talasu. Samo uberite voćku… Više ne morate da budete oni koji su je i zasadili u zemlju. Vi možete samo preskočiti na gotovo i jednostavno ubrati voćku  svih onih stvari koje želite. Ah ta voćkica. Ah kako je ukusna, kako je ukusno ovo, kako je ukusno ono, kako je ukusno ovo. Drugim rečima, sve je tu za vas; spremno je da ga primite što pre i što brže vibraciono dopustite.

Širi radost, možda ćeš baš ti nekom ulepšati dan 🙂

Leave a Comment