Posmatrajte ovaj svet kao slobodan svet, i posmatrajte svakog u njemu dok se trude – kroz njihovo individualno iskustvo – da pronađu svoj put natrag do Izvora Energije. I čak iako milioni njih hodaju svoj put na način koji vi nikada ne biste izabrali, ne postoji ispravni ili neispravni put. Drugim rečima, blagosiljajte ih sve, i nastavite sa jedinom stvari nad kojom imate moć, a to je otvaranje ili zatvaranje sopstvenog Vorteksa za vaš prirodno stanje Dobrobiti.

Širi radost, možda ćeš baš ti nekom ulepšati dan 🙂

Leave a Comment