Kerol Ritberger - Otkači Svoju Naviku Kukanja!

Zašto je pesimizam uzrok bolesti?

Novi dan=Nova prilika