Imakjule Ilibagiza - Ljubav bez granica

Kako postati instrument mira.

Moćna molitva Sv.Franje

Gospode, učini me instrumentom mira.

prenosi ljubav dalje

Imakjule Ilibagiza - Posetilac sa Nebesa

Sveti Duh prelazi u Centralnu Afriku.

Upoznajte seljačića koji je razgovarao sa Isusom.

 

Posetilac sa Nebesa

Imakjule Ilibagiza - Život je čudo

Verujte svojim nebeskim vizijama.

Poziv na veru jednog dečaka.

 

photo by: greglief