Helen Kim - Vaši Finansijski Ciljevi za 2011.

Recite ‘da’ finansijskom blagoslovu.

Sedam saveta za prosperitetnu budućnost.

Recite 'da' finansijskom blagoslovu.