Džon F. Demartini - Posao ili Novac?

Intervju vredan 5 miliona dolara.

Ne činite nikome uslugu tako što se grčevito držite posla u kompaniji koja vam ne pomaže da uvidite svoj dragoceni potencijal i veličanstvenost.

Džon F. Demartini - Šta Biste Voleli da Stvorite?

Četiri osećanja koja vam pomažu da se fokusirate.

Živite u harmoniji sa svojim najvišljim vrednostima.