David R. Hamilton - Zdrav Stav Tera Prehladu!

Pozitivne emocije vam pomažu da ostanete zdravi.

Zasigurno je da naši stavovi igraju bitnu ulogu u svemu tome.