Brajan Trejsi - Otkrijte Svoje Talente – Pronađi Jasnoću i Budi Vođa

Pronađi Jasnoću 

photo by: fhrankee

Brajan Trejsi - Definiši Svoju Snagu

  Evo četiri pitanja koja treba da postavljaš sebi na redovnoj bazi:

( 1) ”U čemu najviše uživam radeći? ”

definiši svoju snagu

Brajan Trejsi - Preuzmi Kontrolu

 U realnosti, ti si predsednik tvoje lične – uslužne korporacije. Ti si kompletno zaduzen za proizvodnju, kontrolu kvaliteta, obuku i razvoj, reklamu, finansije i promociju. Razmišljaj o sebi pasivno, kao da si zaposlen, i zbog toga, objekat diktata nekog drugog može biti fatalan po tvoj dugoročni uspeh.

otkrijte svoje talente

Brajan Trejsi - Otkrijte svoje talente – Definiši svoje ciljeve

Zapamti: Tvoj cilj je da identifikuješ svoju snagu da bi mogao da razviješ sebe na takav način da bi mogao da povećaš tvoj lični povratak energije. Jedna od najboljih mentalnih tehika koju mozeš koristi da bi postigao ovo, je da vidiš sebe kao ”gomilu resursa” koji mogu biti primenjeni u raznovrsnim pravcima da bi postigao raznovrsne ciljeve. Kao gomila ciljeva, iznos vremena i energije koji imaš je ograničen, zbog toga tvoje vreme i energija moraju biti najbolje iskorišceni. Zastani i zamisli da gledaš sebe objektivno kroz oči druge osobe i razmisli o tome kako iskoristiti sebe da bi dobio najbolji rezultat. Vidi sebe kao svog zaposlenika ili šefa. Šta mozeš uraditi da povećas mogućnosti svojih sposobnosti i gde to možeš uraditi?

photo by: islandtime

Brajan Trejsi - Otkrijte Svoje Talente – Definiši Svoje Vrednosti

Ovaj prvi deo lične strategije planiranja se zove ”vrednosno razjašnjenje”. Zapitaš sebe, ”Kojim vrednostima i vrlinama se najviše divim i želim da ih praktikujem u mom životu? ” Ako želiš da otkriješ svoju snagu u poslovnom svetu, prvo treba da definišeš svoje vrednosti pa da ih primeniš u poslu. Vrednosti koje kompanija ustanovi biće slične vrednostima kojima ćeš organizovati svoj radni život. Često oboje, kompanija i individualac biraju vrednosti kao što su: integritet, kvalitet, poštovanje drugih, usluga, profitabilnost, inovacija, preduzetništvo , tržišno rukovodstvo i tako dalje. Na primer, Dženeral Elektrik, kao jednu od vrednosti, utvrdjuje da bude prvi ili drugi u kvalitetu i trzišnoj ponudi za bilo koji proizvod koji nudi. Ako ne mogu da dostignu prvu ili drugo – plasiranu poziciju, učiniće svaki napor da to postignu ili će napustiti trzište potpuno. Na sličan način mozeš koristiti tu vrednost da definišeš svoju poziciju sa poslom kojim se baviš. Mozeš odlučiti da planiraš svoj poslovni život oko vrednosti kvaliteta, usluge, profitabilnosti i inovacije.

photo by; jenovah_art

Brajan Trejsi - Otkrijte svoje talente – Strateško planiranje

Važnost fokusiranja na vašu snagu i talenat na putu do uspeha

 

photo by: greglief

Brajan Trejsi - Koliko je Oštro Tvoje Sedmo Čulo?

Znate za vaše šesto čulo, ali i vaše sedmo čulo je veoma važno.

Brajan Trejsi - Verujte u Sebe i Napumpajte Vaše Samopouzdanje

Samo pomislite: Kakvu bi razliku u vašem životu napravila činjenica da imate neuništivo, čvrsto samopouzdanje u vašu sposobnost da postignete sve ono na čega usmerite svoju pažnju? Šta biste hteli, želeli, čemu biste se nadali ? Šta biste se usudili da sanjate kada biste verovali u sebe sa tako dubokom ubeđenošću da nemate nikakve strahove od neuspeha?

 

Brajan Trejsi - Kako Ostvariti Kvalitetan Razgovor? – deo prvi

Skoro svi srećni i uspešni ljudi znaju odlično da razgovaraju. Razvili su sposobnost da prirodno i spontano komuniciraju sa skoro svakim koga upoznaju.

 

Kao što ste sigurno čuli mnogo puta do sad, došli smo na ovu zemlju sa dva uha i jednim ustima, i tako isto treba i da ih koristimo.

Brajan Trejsi - Ključevi Konstruktivnog Kriticizma- deo treći

Jedno od najvećih pravila podučavanja je da osobi date samo jednu ključnu ideju, i šansu da ona radi sa tom idejom dok je ne prisvoji, potpuno analizira i nauči.

Najbolji menadžeri su najbolji mislioci, a to su oni ljudi koji uzmu potrebno vreme kako bi o svemu razmislili detaljno i temeljno, pre nego što reaguju i odgovore na situaciju.